Huishoudelijk reglement

1. Bestuur / 2. Commissies / 5. Geldmiddelen / 8. Wijzigingen HR

Volledige teksten van deze hoofdstukken en ontbrekende teksten uit onderstaande hoofdstukken van het Huishoudelijk Reglement (HR) zijn opvraagbaar via ledenadministratie@gloria-atletiek.nl. Ieder lid wordt geacht het HR en onze huisregels (zie prikbord in onze kantine) te kennen.

3. Lidmaatschap

a. Met betrekking tot artikel 4 van de Statuten geldt dat aanmelding als lid dient te geschieden bij de ledenadminstratie (ledenadministratie@gloria-atletiek.nl) van de vereniging door middel van een aanmeldingsformulier of via onze website (https://www.gloria-atletiek.nl/de-club/lid-worden/). Meerderjarige personen ondertekenen dit aanmeldingsformulier persoonlijk; bij minderjarigen ondertekent ook één der ouders of voogden.

b. Adreswijzigingen dienen via de Volta-app door het lid zelf te worden aangepast of schriftelijk aan de ledenadministratie van de vereniging te worden gemeld.

c. Met betrekking tot artikel 7 van de Statuten geldt dat opzegging als lid schriftelijk dient te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging (bij voorkeur door middel van een mail). Contactgegevens: zie www.gloria-atletiek.nl. Opzegging dient uiterlijk 1 week voor eind juni resp. eind december plaats te

4. Wedstrijd- en trainingsinformatie

a. Deelnemers aan wedstrijden worden geacht tijdens een wedstrijd en bij een eventuele podiumplaats te verschijnen in het clubtenue. Clubtenue is via het bestuur te bestellen. Dit clubtenue bestaat uit: shirt: borst en rug marineblauw, links en rechts verticale witte baan, onder oksel verticale licht marineblauwe baan, op de borst en op de rug het verenigingslogo in wit; short: zwart.

b. Jeugdleden nemen, startend vanaf de zomerschoolvakantie, deel aan de trainingen van de groepen, waar ze per 1 november van betreffend jaar aan worden toegewezen. Deelname aan trainingen van een andere groep als hiervoor bedoeld, kan uitsluitend plaatsvinden als goedkeuring door het (dagelijks) bestuur is verleend op een hiertoe vooraf ingediend schriftelijk verzoek bij het bestuur. Goedkeuring door het (dagelijks) bestuur is geldig tot aan de zomerschoolvakantie.

c. Het is de keuze van de (ouders van jeugd)leden om bij een verjaardag of andere feestelijkheid te trakteren. Als (ouders van jeugd)leden kiezen om te trakteren, dan moedigt Gloria Atletiek deze (ouders van jeugd)leden aan om een traktatie te kiezen die klein van omvang en passend bij sport is.

d. Atleten (in bijzonder loopgroep- en wandelgroepsleden) zijn verplicht om een reflecterende hesje te dragen tijdens trainingen die in het donker buiten de baan plaatsvinden.

e. Atleten zijn verplicht de veiligheidsinstructies van hun trainer op te volgen.

f. Atleten (in bijzonder loopgroep- en wandelgroepsleden) zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen dat ze voldoende eten of drinken bij zich hebben tijdens trainingen.

6. Overig

a. Emailadressen / adressen van leden worden niet gebruikt om informatie van derden te verspreiden. Uitzondering hierop kan plaatsvinden indien het informatie van derden betreft waaraan een goed doel gekoppeld is. In dat geval beslist het (dagelijks) bestuur.

d. Door Gloria Atletiek worden o.a. foto’s genomen tijdens haar eigen activiteiten en uitwedstrijden. Als lid geef je toestemming aan Gloria Atletiek om foto’s of ander beeldmateriaal, waarop je als lid zichtbaar bent, te publiceren.

e. Gloria Atletiek maakt wedstrijdschema’s, wedstrijduitslagen e.d. van haar eigen activiteiten. Als lid geef je toestemming aan Gloria Atletiek om deze informatie te publiceren.

7. Visie

Wij zijn een vereniging waar mensen graag lid van worden én blijven. Een club waarbij iedereen, ongeacht lengte, afkomst of wat dan ook, zich thuis voelt en plezier heeft in bewegen. Alle leden zijn belangrijk, de vereniging richt zich op plezier in bewegen, maar zal leden die willen presteren ondersteunen.

Gestreefd wordt om alle activiteiten uit te laten voeren met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en hun verantwoordelijkheden kennen. Onze slogan: Gloria Atletiek, dé buitensportclub voor iedereen!