Overige informatie

Algemene mededelingen alvorens men zich als lid aanmeldt

Ter kennismaking kunt u gedurende twee weken zonder financiële verplichtingen bij wijze van proef aan de trainingen deelnemen, daarna moet het aanmeldingsformulier ingeleverd worden bij uw trainer en gaat de contributieplicht in.

Sportkeuring

Is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. U dient dit zelf te regelen via uw huisarts.

Wedstrijdlicentie

Voordat men op wedstrijden uit mag komen, dient men bij de Atletiekunie te worden ingeschreven als wedstrijdatleet (dit gebeurt via onze vereniging).

De hieraan verbonden kosten, die voor uw rekening komen, bekijkt u via het overzicht contributieregeling.

Kleuters/minipupillen: krijgen nog geen wedstrijdlicentie.

Pupillen/junioren/senioren: wedstrijdlicentie is verplicht.

Afmelden

Afmelden moet schriftelijk of telefonisch geschieden voor 15 juni en voor 1 december bij de penningmeester.

Huishoudelijk Regelement

Elk lid wordt geacht het Huishoudelijk Reglement te kennen. De verkorte versie ontvangt elke nieuw lid bij inschrijving. De volledige versie is opvraagbaar via wedstrijdsecretariaat@gloria-atletiek.nl
Gedragsregels

Vertrouwenspersoon

Gloria Atletiek heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Haar naam en contactgegevens zijn vermeld in het clubgebouw op het prikbord in de kantine.

Clubkleding

Deze kan bij de trainer of bestuur besteld worden. Ons officieel clubtune bestaat uit een singlet of shirt in de clubkleuren blauw/wit met daaronder een blauw broekje.

Tijdens de wedstrijden is men verplicht om het officiële clubtenue te dragen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u moeite om het contributiebedrag voor uw kind te betalen? Dan kunt u beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Elk kind verdient het om mee te doen.Zie hiertoe https://www.baarle-nassau.nl/jeugdfondssportencultuur.html