Overige informatie

Algemene mededelingen alvorens men zich als lid aanmeldt

Ter kennismaking kunt u gedurende twee weken zonder financiële verplichtingen bij wijze van proef aan de trainingen deelnemen, daarna gaat automatisch de contributieplicht in.

Sportkeuring

Is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. U dient dit zelf te regelen via uw huisarts.

Huishoudelijk Reglement

Elk lid wordt geacht het Huishoudelijk Reglement te kennen. De verkorte versie ontvangt elke nieuw lid bij inschrijving. De volledige versie is opvraagbaar via info@gloria-atletiek.nl
Gedragsregels

Vertrouwenspersoon

Gloria Atletiek heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Haar naam en contactgegevens zijn vermeld in het clubgebouw op het prikbord in de kantine.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u moeite om het contributiebedrag voor uw kind te betalen? Dan kunt u beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Elk kind verdient het om mee te doen.Zie hiertoe https://www.baarle-nassau.nl/jeugdfondssportencultuur.html